18 กุมภาพันธ์ 2561 19:14

สอจ.อำนาจเจริญ ดันบ้านนาหมอม้าปรับเข้าโมเดล Local Economy

image

16 กุมภาพันธ์ 2561/จ.อำนาจเจริญ นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ชูโมเดลเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) แก้จน ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย อุบลราชธานี ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา ร่วมให้คำแนะนำและตรวจความพร้อมและเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาเสนอเป็น 1 ใน 12 ต้นแบบของกลุ่มประสิทธิภาพฯที่ 5 มีนางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร และ นางสาวเพ็ญพร โกศัลวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมคณะ

จุดแรกเยี่ยมชม กลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม (ได้รับสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการทำห้องเย็น รถ และเงินทุนหมุนเวียน) โดยมี นายศุภชัย มิ่งขวัญ ผู้จัดการฯ และนางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ให้การต้อนรับ

จุดที่ 2 ร้านนุชบา ผ้าขาวม้าทอมือ (ได้รับรอง มผช.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที พี กร๊ป (ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการจัดซื้อจักรเย็บผ้า กี่ทอผ้า) 

จุดที่ 3 หมู่บ้าน CIV ที่มี นายชโยดม จันทร์ลุทิน ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากก และ นางสุวนีย์ พันธุ์วรรณ (แม่แต้ว) เจ้าของโฮมสเตย์บ้านนาภูคำ ดูแลต้อนรับ ณ บ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

สำหรับจุดเด่นของโฮมสเตย์ดังกล่าว สามารถพักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม มีเสื่อกก ลายมัดหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น เช่น เสื่อพับ ที่รองแก้ว ที่รองจาน กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู่ กล่องใส่ไม้จิ้มฟัน ที่บ้านนาหมอม้า เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน CIV เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต 

ทั้งนี้จะมีการเชื่อมโยง csr กับโรงงานน้ำตาลมิตรผล เป็นพี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนแปลงผักอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยกระดับโฮมสเตย์ และเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร การนวดสมุนไพร เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11916 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น