20 กุมภาพันธ์ 2561 15:08

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561

image

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี และหน่วยงานราชการ จ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลาง จ.นนทบุรี 

ในการนี้ นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรอบที่1/2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี โดยมีนายประจวบ ธิมา อุตสาหกรรม จ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือปัญหาและอุปสรรค เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ จ.นนทบุรี ต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11712 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น