สั่งพิมพ์หน้านี้
20 กุมภาพันธ์ 2561 15:08

การตรวจราชการ จ.ชัยนาท

image

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561/จ.ชัยนาท นางเบญจมาพร เอกฉัตร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้ตรวจราชการ กว่า 8 กระทรวงนำโดย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ นางลินจง พูลบูลย์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท น.ส.รัชฎา เมธาวีกุลชัย หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน น.ส.พรทิพย์ ทองชื่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน civ บ้านเนินขามพัฒนา (ถิ่นลาวเวียง) ที่ผลิตและทอผ้าฝ้ายมัดหมี่/ไหม "ลายช่อมะขาม" ซึ่งจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง มีนางอุษา บุญสาพิพัฒน์ ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและนำชมบ้านของสมาชิกในกลุ่มฯ ณ ชุมชนบ้านเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

จากนั้น นางจรวยพร  เกิดเสม ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย ได้นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย ที่มีแผนจะทำโฮมสเตย์ โดยกระทรวงฯ จะประสานโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง(big brother) สนับสนุนองค์ความรู้ ช่วยเรื่องการตลาด ทำป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างเส้นทางเดินทาง เพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน ตามนโยบาย local economy ณ หมู่ 7 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

นอกจากนี้ ผู้ตรวจฯ เบญจมาพร ยังได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักของเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานฯ ซึ่งมีสภาพเก่า และต้องการของบประมาณในการซ่อมแซม พร้อมนี้ได้ประชุมตรวจราชการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน และเชิญ นายอรรถพล อรรถรุ่งโรจน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมด้วย ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11939 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น