21 กุมภาพันธ์ 2561 08:18

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561

image

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลากลาง จ.กำแพงเพชร

และรับฟังรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้าของการดำเนินงานของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงแพงเพชร นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน หรือ local economy ณ ชุมชนลานดอกไม้ตก (หมู่บ้านกระทง) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงแพงเพชร ซึ่งเป็นชุมชนผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้วัสดุจากผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตร และเป็นหมู่บ้าน CIV ของ จ.กำแพงเพชร

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11626 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น