21 กุมภาพันธ์ 2561 08:29

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ เปิดนิทรรศการวิชาการ "อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 : Ceramic Industry 4.0"

image

จังหวัดลำปาง:  เมื่อวันที่ (19 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ "อุตสาหกรรมเซรามิก4.0 : Ceramic Industry 4.0"  โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์  2561  ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถกรรม จังหวัดลำปาง

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงงานนิทรรศการวิชาการ  การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ การจำหน่ายสินค้าเซรามิกและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคจากธงฟ้าราคาถูก การออกร้านจำหน่ายจองสมาชิก Biz Club การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเชิงช่างของกลุ่มศิลปิน อาทิ คุณพิทักษ์ นิรภัย  คุณจงรักษ์ จิวกิตติศักดิ์กุล ฯลฯ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต ช่องทางการแข่งขันของทางธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิก

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11966 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น