21 กุมภาพันธ์ 2561 14:10

การประชุมชี้แจงรายละเอียดที่ส่วนราชการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.)

image

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดที่ส่วนราชการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.) โดยสถาบันอาหาร มีการชี้แจงโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร งบประมาณ 310,650,000 บาท และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชี้แจงโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 85,666,200 บาท  โดยมีนายโกศล ใจรังษี ประธานกรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายพงศ์เทพ จารุอำพรพรรณ กรรมการ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11729 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น