22 กุมภาพันธ์ 2561 10:04

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมตรวจราชการ

image

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงนำโดย นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ซึ่งเป็นการเข้าร่วมตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน 6 ประเด็น คือ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) การตรวจ ราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 3) การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridoor) 4) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5) โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 6) การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11677 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น