22 กุมภาพันธ์ 2561 15:06

การประชุมการตรวจราชการรอบที่1/2561 ของสอจ.พิจิตร และลงพื้นที่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมตลาดเก่าวังกรด

image

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรอบที่1/2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรม จ.พิจิตร โดยมีนายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรม จ.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่  

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเหมืองทองคำขนาดใหญ่ เพื่อสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก  (local economy) ณ “ตลาดเก่าวังกรด” ซึ่งเป็นหมู่บ้าน CIV ของ จ.พิจิตรที่มีสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่นผลิตภัณฑ์จากต้นจิก ชาใบจิก สบู่ใบจิก และเชื่อมโยงสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11665 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น