23 กุมภาพันธ์ 2561 13:51

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

image

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยมีนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อยอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายสุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายเสรี จิรัฐพิกาลพงษ์ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงโครงการ EFC (Eastern Friut Corridoor) มาตรการช่วยเหลือ SMEs ทางด้านการเงินต่าง ๆ หารือแนวทางในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อยุติเรื่องร้องเรียน และสรุปแผนการดำเนินงาน CIV 4.0 และการบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11877 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น