23 กุมภาพันธ์ 2561 13:54

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

image

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงาน ร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ณ ตำบลบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เช่น ชุมชนบ้านมอญ ที่มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังมีศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย ของชาวไทดำสมัยก่อน เป็นต้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12138 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น