25 กุมภาพันธ์ 2561 11:04

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ เป็นประธานเปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.เชียงใหม่

image

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน (Decor Design) กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์" ไปสู่สินค้าเชิง "นวัตกรรม" เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

โดยแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ ในการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะพัฒนาในด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณลักษณะ และประโยชน์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเต็มที่

 

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า "Co Design" ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิด การร่วมคิด แตกหน่อ ต่อยอด ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มกับตัวผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น #prmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry #อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11641 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น