25 กุมภาพันธ์ 2561 11:07

ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ เป็นประธานประชุมการตรวจราชการรอบที่1/2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

image

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรอบที่1/2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และสภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจและเสนอแนะแนวในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาตั้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV ของจังหวัดอุทัยธานีที่มีนำภูมิปัญญาการทอผ้าที่มาจากบรรพบุรุษ มาผลิตเป็นสินค้าที่มีลวดลายคงความเป็นอัตลักษณ์อย่างสวยงาม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11873 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น