สั่งพิมพ์หน้านี้
25 กุมภาพันธ์ 2561 11:16

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องดื่ม บริษัทโรแยลพลัส จำกัด จ.สมุทรสงคราม

image

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องดื่ม บริษัทโรแยลพลัส จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ส่งออก และขายในประเทศ โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณพลแสง แซ่เบ๊ managing Director ในการนำเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุผลิตภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ถูกสุขลักษณะ  

ในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือเครื่องจักรบางชนิด ที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดจากต้นตาล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้นตาล อันเป็นอัตลักษณ์ แห่งจังหวัดเพชรบุรี คือ "ต้นตาลโตนด" โดยจะเอาน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตในรูปแบบสเตอริไลส์ บรรจุขวด พร้อมดื่ม เพื่อจำหน่ายให้กับ นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ในหมู่บ้าน creative industries Village ภายในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11884 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น