28 กุมภาพันธ์ 2561 07:02

การลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ครม. สัญจร ครั้งที่ 2/2561 ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร

image

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางพงษ์ศิริ วรรณศรี ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารึก ธรรมสุนทร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและเก็บข้อมูล ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งแนะนำโครงการ CIV 4.0 เพื่อหารือความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11754 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น