สั่งพิมพ์หน้านี้
28 กุมภาพันธ์ 2561 17:49

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ดูแนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค รองรับการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่

image

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) อ.วชิระบารมี จ.พิจิตร โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และผู้จัดการสำนักงานการนิคมฯ ให้การต้อนรับ 

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับฟังสรุปการดำเนินงานของการนิคมฯ พร้อมทั้งให้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME โดยให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ ITC (Industry Transformation Center) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้เยี่ยมชม บริษัท ครีม บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง โดยใช้นวัตกรรมและงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบสมุนไพรไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า นำรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11797 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น