05 มีนาคม 2561 15:34

ก.อุตฯ แย้มพัฒนาผ้าทอลายแสงแรก ต่อยอด บ้านซะซอม อุบลฯ ให้แซ่บหลายยย

image

4-5 มีนาคม 2561/จ.อุบลราชธานี  นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV 4.0  และ SMEs เกษตร ณ บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้ตรวจราชการฯ เข้าไปเก็บข้อมูลก่อนพัฒนาบ้านซะซอม ที่มีจุดเด่นเรื่องที่พักโฮมสเตย์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 5 เข้าประกวด civ4.0 ระดับประเทศ 

โดย กระทรวงอุตสาหกรรมและโรงงานพี่ใหญ่ (Big Brother) จะเข้าไปต่อยอดสนับสนุนความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอแสงแรก” เนื่องจากแสงแรกแห่งสยามขึ้นที่ผาชะนะใด เห็นก่อนจุดอื่น นอกจากนี้ยังจัดหาจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางเดินป่าสมุนไพรชุมชน ป้าย การประสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ส่งโรงงาน 

โดยมี นางละเอียด ไขศรีมธุรส ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  และนางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมด้วย มีนายพินิจนันท์ ทองเสริม ผู้นำชุมชน นายบัวสอน ภูขำ ผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้าน ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11709 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น