07 มีนาคม 2561 13:23

ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจ.นครปฐม

image

เมื่อวันที่ (6 มีนาคม 2561) นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดนครปฐม โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ในการนี้นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ ณ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้ นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 ของสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน หรือ local economy ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมลฑล ซึ่งเป็นหมู่บ้าน CIV ของ จังหวัดนครปฐม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมคลองมหาสวัสดิ์ มีผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น เช่น ข้าวตัง ไข่เค็ม ชาเกสรบัวหลวง เป็นต้น อีกทั้งยังเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน นาบัว บ้านฟักข้าว และนากล้วยไม้อีกด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11614 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น