สั่งพิมพ์หน้านี้
08 มีนาคม 2561 15:33

ก.อุตฯ ประชุมบูรณาการการดำเนินโครงการ Eastern Fruit Corridoor (EFC) ร่วมกับ ก.พาณิชย์

image

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวฉันทนา อัศวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ คุณยุวภา ใจบุญ ผู้แทน EEC ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมบูรณาการการดำเนินโครงการ Eastern Fruit Corridoor (EFC) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีประเด็นหารือดังนี้ 1) ข้อเสนอของโครงการ (Project Proposal) 2) งบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ 3) หน่วยงานรับผิดชอบควรเป็นใครกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ กระทรวงพาณิชย์ หรือ อื่นๆ 4) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ  EFC 5) แนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป คือ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการ และงบประมาณ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ EEC ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11919 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น