11 มีนาคม 2561 12:25

ผู้ตรวจฯ เบญจมาพร ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทำนาเกลือสินเธาว์ถิ่นย่าโม หาแนวทางป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญซ้ำซาก

image

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561/จ.นครราชสีมา เวลา 12.00 น. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (สอจ.นครราชสีมา) มี นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันท์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ นางเนตรนภา รุมกระโทก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี นางสำเภา กลิ่นพูน ร้องเรียนโรงงานทำเกลือสินเธาว์ /สูบนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวน 3 ราย ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ณ บริเวณบ้านโนนไหล ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานทั้งสามราย ไม่เป็นโรงงานประเภท/ชนิดที่กำหนด และมิได้เป็นโรงงานที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ และมีการทำคันดินพร้อมผ้าใบคลุมบ่อ เพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำเกลือรวมทั้งไม่ได้ปล่อยน้ำเกลือ ออกสู่ภายนอก  สำหรับรายที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ ไปก่อนหน้านี้ ไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร้องเรียนอย่างยั่งยืน ข้อสรุปเบื้องต้น ประกอบด้วย 1) การปรับเปลี่ยนช่วงฤดูกาลทำนาเกลือ ที่ไม่ตรงกับช่วงของฤดูกาลทำนา ซึ่งจะทำให้ราษฎร์สามารถรับจ้าทำนาทั้งสองแบบต่อเนื่องกันได้ 2) การร่วมลงขันซื้อที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ในการระบายน้ำเกลือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 3) การประชุมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ทราบแนวทางและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11897 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น