13 มีนาคม 2561 04:46

ผู้ตรวจฯเบญจมาพร ตรวจราชการ จ.ศรีสะเกษ และตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ 13 กระทรวงหลัก

image

วันที่ 12 มีนาคม 2561/ จ.ศรีสะเกษ เวลา 08.30-12.00 น. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานการประชุมตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ (สอจ.ศรีสะเกษ)โดยมี นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ สอจ.ศรีสะเกษ รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วย นายธนภัทร ส่งเสริม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายธาดา ลิมปิจำนงค์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ และ ดต.ฉัตรชัย จันทะศิลา ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม สอจ.ศรีสะเกษ

ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น โดยนางเบญจมาพรได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานเชิงนโยบาย รวมทั้งโครงการ งานประจำ ตามประเด็นตรวจราชการปี 2561

ต่อมาในเวลา 14.00 น. ผู้ตรวจฯ เบญจมาพร พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 กระทรวง นำโดย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ซึ่งเป็นการตรวจฯ ตามตัวชี้วัดของทุกส่วนราชการในระดับกระทรวง 

ในการนี้มี นายธวัชชัย สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม พร้อมกับ หัวหน้าสำนักงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11903 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น