13 มีนาคม 2561 05:13

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

image

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ สภาพปัญหา และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด โดยมีนายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอจ.สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ละมาย “ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และได้เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน (หมู่บ้าน CIV) ณ ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ต.พุน้ำร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีป่าชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขาวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11861 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น