13 มีนาคม 2561 14:30

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเปิดเผยราคากลางและการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐสำหรับผู้ปฎิบัติงาน"

image

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเปิดเผยราคากลางและการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐสำหรับผู้ปฎิบัติงาน" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายมงคล แสงหิรัญ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จัดโดยศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ{gallery}13361{/gallery}

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11686 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น