13 มีนาคม 2561 14:42

พิธีเปิดโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและ แข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III)

image

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI   ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “การสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III)”   ร่วมกับการแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I  รวมทั้งการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ/หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I     

โดยมีผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ คณะกรรมการสถาบันฯ คณะอนุกรรมการรับรองระบบ ผู้บริหารของสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรพันธมิตรของสถาบันฯ และสถานประกอบการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I และโครงการ SME Promotion Project I & II  สื่อมวลชน  ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ประมาณ 200 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 13. 00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11675 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น