14 มีนาคม 2561 16:03

ผู้ตรวจฯ พรเทพ เยี่ยมชม บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผัก ผลไม้ และอาหารแช่แข็งรายใหญ่ จ.เชียงใหม่

image

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผัก ผลไม้ และอาหารแช่แข็งรายใหญ่ โดยมีนายพงศ์วิชญ์ วุฒิสมบูรณ์ กรรมการบริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการผลิตของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ได้มีการหารือระหว่างสถานประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงวัตถุดิบมะม่วงสู่กระบวนการผลิตและการจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการนำแนวทางการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11942 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น