22 มีนาคม 2561 17:07

สมอ. จัดแคมป์ติวเข้มการมาตรฐานแก่ 30 ทีม ผ่านเข้ารอบประกวดวีดิทัศน์มาตรฐานเตรียมความพร้อมก่อนจัดทำวีดิทัศน์เข้าชิงชัยรอบ 10 ทีมสุดท้าย

image

                  สมอ. จัดกิจกรรม “TISI Clip Camp” ติวเข้มให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน พร้อมเทคนิคการจัดทำวีดิทัศน์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 30 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดวีดิทัศน์ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม...เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ก่อนทำจริงเพื่อส่งเข้าชิงชัยในรอบ 10 ทีมสุดท้าย

                 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังสมอ. ประกาศผลทีมระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการประกวดวีดิทัศน์ในหัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม...เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” จำนวน 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “TISI Clip Camp” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อติวเข้มให้ความรู้ทั้งเรื่องการมาตรฐาน เทคนิคการจัดทำให้สามารถนำไปไปพัฒนาต่อยอดการจัดทำวีดิทัศน์ในทีมของตนเองให้มีความสมบูรณ์ สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้ ก่อนเข้าสู่รอบตัดเชือก 10 ทีมสุดท้ายต่อไป

“TISI Clip Camp” จะประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการมาตรฐาน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ การออกแบบ และจัดทำวีดิทัศน์ โดยวิทยากรจาก สมอ. สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำวีดิทัศน์ ดังนี้

• การให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน ได้แก่ ความสำคัญของมาตรฐาน การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และประโยชน์ของการมาตรฐาน เป็นต้น

• การสร้างสรรค์เนื้อหา ได้แก่ การนำเสนอแนวคิด การสื่อความหมายให้มีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย และเทคนิคการเขียนสคริปต์ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบของ Story Board เป็นต้น

• เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานผ่านโปรแกรมหรือ Application ต่างๆ การตัดต่อวีดิทัศน์ การใช้ Effect การใส่เพลงและดนตรีประกอบ ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฐานความรู้ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการจัดทำวีดิทัศน์ของแต่ละทีม เพื่อนำข้อติชมจากวิทยากรไปพัฒนา ปรับปรุง วีดิทัศน์ของทีมตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ทุกทีมจะได้รับมอบทุนในการจัดทำวีดิทัศน์ จำนวน 10,000 บาท   เพื่อดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และส่งให้ สมอ. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนอัพโหลดลง Youtube หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกวีดิทัศน์เหลือ 10 ทีม โดยจะพิจารณาจากเนื้อหาที่นำเสนอ แนวคิด เทคนิค และการนำวีดิทัศน์ไปเผยแพร่หรือต่อยอดได้ ซึ่งดูจากยอด Like & Share & View ประกอบด้วย โดยจะประกาศผลชนะเลิศภายในเดือนสิงหาคมนี้  

รางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 10 รางวัล มูลค่ารวม 163,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โทรศัพท์ 0 2202 3429, 0 2202 3517 ในวันและเวลาราชการ และสามารถเข้าไปดูการประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ http//pr.tisi.go.th/tisiclip2017 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12010 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น