22 มีนาคม 2561 17:07

กระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

image

วันนี้ 22 มีนาคม 2561  นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560  โดยมี 4 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus : Operations” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC”  ประจำปี 2560 ได้สำเร็จ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 2560  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และมีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ” (Thailand Quality Class Plus : Operations) ทั้งสิ้น 2 องค์กร ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ทั้งสิ้น 2 องค์กร ดังต่อไปนี้

1. เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. ธนาคารออมสิน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11818 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น