23 มีนาคม 2561 14:25

ก.อุตฯ จับมือ ก.ท่องเที่ยวฯ ช่วยเหลือเอกชนท่องเที่ยว นำสินเชื่อSMEคนตัวเล็กเข้าช่วยปล่อยเงินทุน

image

  วันนี้ (23 มีนาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกล่าวถึงเจตนารมณ์และความร่วมมือโครงการฯ และมีนายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ ระบบการเงิน ระบบขนส่ง และการตลาด ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลาความร่วมมือนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลง ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11912 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น