26 มีนาคม 2561 15:55

การตรวจราชการ จ.ชัยภูมิ

image

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561/ จ.ชัยภูมิ เวลา 09.00-12.00 น. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการรอบที่ 1/2561 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสมชาย  เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นตรวจราชการใหม่ ณ ห้องประชุม สอจ.ชัยภูมิ พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักและสำนักงานฯ ที่มีสภาพทรุดโทรมและมีขนาดเล็กไม่สะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ จึงแนะนำให้ของบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ในการปรับปรุง 

เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ตรวจราชการ เขต 5 ได้ตรวจผลการส่งเสริมนโยบาย local Economy โดยติดตาม ร้านผ้าไหมและชุมชนต้นแบบ ซึ่ง โรงงานน้ำตาลพี่ใหญ่ Big Brother ที่จะสนับสนุนป้ายต่างๆ และมอบหมายให้ สอจ.ชัยภูมิ ประสาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จ.นครราชสีมา ช่วยการออกแบบลายผ้าใหม่ การย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งรวบรวมที่มาของลายผ้า และแนะนำให้ขอรับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหมชัยภูมิ (ใช้งบประมาณจังหวัด) บนถนนสายผ้าไหม ชัยภูมิ โดยมี นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์ ประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอบ้านเขว้า และ นายประพันธ์ เกิดถาวร ผู้ใหญ่บ้านบูรพา หมู่ 14 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ติดตาม SMEs เกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วย/เผือก/มัน กรอบแก้ว ซึ่งโรงงานพี่ใหญ่ในพื้นที่ได้เข้ามาซ่อมเครื่องจักรการผลิตให้กลุ่มฯ และจากการสำรวจความต้องการ ปัจจุบันมีแผนเพิ่มเติม  เรื่องรสชาติใหม่ การบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนถูกลง และพัฒนาโรงเรือนการผลิตใหม่ โดยมี นางทองขัน กาลเขว้า ประธานกลุ่มฯให้การต้อนรับและชมการผลิต ณ บ้านหนองบ่อ หมู่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11780 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น