26 มีนาคม 2561 23:43

สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

image

วันนี้ (26 มีนาคม 2561) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 การจัดสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11799 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น