28 มีนาคม 2561 12:46

รัฐมนตรีช่วย ก.อุต ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการตามมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) จ.สงขลา

image

จ.สงขลา : วันนี้ (28 มีนาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อหารือ ติดตาม รับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการตามมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) โดยที่แรกได้เยี่ยมชมห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวต้มมัดเนินขุนทอง เลขที่ 11 ซอยหมู่บ้านเนินขุมทองวิลเลจ ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“ข้าวต้มมัด" ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวต้มเนินขุมทอง ต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ ขนม และของฝากมากมาย ซึ่งเป็นขนมจากภูมิปัญญาเป็น "ของฝากจากหัวใจคนทำสู่ความอร่อยเต็มๆ คำ" จัดเป็นสินค้าของฝากจากอำเภอหาดใหญ่ที่มีผู้นิยมซื้อไปฝาก ภายในร้านมีขนมข้าวฟ่างกวน ข้าวเหนียวแดงกวน มะพร้าวแก้ว ขนมขี้มอด ซึ่งขนมทุกอย่างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเนินขุมทอง เน้นคุณภาพและความอร่อย โดยข้าวต้มมัดเนินขุมทองได้เข้าร่วมโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2559 และในปี 2560-2561 โดยมีนางสาวศุภานิชณ์ บุญสุวรรณ์ เจ้าของข้าวต้มมัดเนินขุมทอง ให้การต้อนรับ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11909 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น