สั่งพิมพ์หน้านี้
28 มีนาคม 2561 13:44

สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด”

image

 

วันนี้ (28 มีนาคม 2561) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” โดยการอบรมมีทั้งหมด 4 รุ่น     ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล  ถนนรัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนเข้าร่วมทั้งหมด 27 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ราชบุรี อุทัยธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยนาท 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะตัวแทนของอุตสาหกรรม    ในส่วนภูมิภาค สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ลงทุนอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละประเภท รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติและพัฒนาบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ต่อไป

 

 

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11819 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น