29 มีนาคม 2561 15:06

ก.อุตฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสา”

image

วันนี้ (29 มีนาคม 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสา” ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและร่วมสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นบุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประมาณ 60 คน ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11965 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น