สั่งพิมพ์หน้านี้
30 มีนาคม 2561 02:21

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช

image

วันนี้ (29 มี.ค. 61) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) ชุมชนบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้าน CIV โดยมีอัตลักษณ์ ต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตฯ มีนายวิษณุ ทับเที่ยง (อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) นายเอกภัทร วังสุวรรณ (รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) พาณิชย์จังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท่ัองถิ่น ให้การต้อนรับ

จุดเด่นของชุมชนวังหอน เป็นหมู่บ้านที่มีสมุนไพรขมิ้นที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในประเทศไทย สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้หลายอย่าง มีต้นกาแฟอายุร้อยปีที่ยังให้ผลผลิตรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชิม เป็นชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติถึง 18 จุด เช่น ป่าต้นน้ำ น้ำตกหนานสวรรค์ ล่องแพบ้านวังหอน ไร่เพชรทับทิม เป็นต้น และที่สำคัญเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบิ๊กบราเธอร์ ในจังหวัด คือ บจก.ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) และ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีส์ ที่ให้คำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

ซึ่งกิจกรรมชุมชนในวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้เป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารจุดบริการนักท่องเที่ยว ศาลา CIV-SCG มอบป้ายอาหารชุมชนปลอดภัย และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน โดยมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามาช่วยชาวบ้านพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด และด้านอื่นๆ ตามที่ชุมชนต้องการ เพื่อให้หมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านวังหอนพัฒนาตนเอง สร้างรายได้เข้าสู่ชนชน ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12239 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น