30 มีนาคม 2561 21:36

รมช.ก.อุต ลงพื้นที่ CIV บ้านหาดส้มแป้น พร้อมพบปะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและกลุ่มผลิตของที่ระลึกจากเซรามิค จ.ระนอง

image

ระนอง: วันนี้ (30 มีนาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะลงพื้น

ที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านหาดส้มแป้น พร้อมพบปะหารือ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและกลุ่มผลิตของที่ระลึกจากเซรามิค จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดระนองและคณะให้การต้อนรับ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือหมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) บ้านหาดส้มแป้น เป็นชุมชนทำเหมืองเก่ามีวิถีชีวิตการร่อนแร่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำเหมืองแร่ มีประวัติการร่อนแร่ของชาวบ้านมากกว่า 100 ปี ชุมชนมีอัตลักษณ์ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรม ที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง อันจะเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน 

การพัฒนาหมู่บ้าน CIV หาดส้มแป้น เป็นการต่อยอดด้านการเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้โครงการ "ปั่นสองน่อง ท่องเมืองน้ำแร่ แลโกมาซุม ชมวิถีชุมชน" ดำเนินการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ซึ่งมีการดำเนินงาน ใน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตของที่ระลึกจากเซรามิค กิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว กิจกรรมเดินป่า และกิจกรรมล่องแก่งหาดส้มแป้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหาดส้มแป้นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวน 3 ราย คือ บริษัท มินเนอรัล รีซอรส์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว โดยมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด ให้การสนับสนุนแพยางสำหรับล่องแก่ง จำนวน 2 ลำ และ บริษัท ชินชนะดินขาว จำกัด ให้การสนับสนุนเครื่องจักรขึ้นรูปเซรามิค

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11912 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น