30 มีนาคม 2561 22:53

รมช.ก.อุตฯ พบปะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ คั่วมือ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องกาแฟ) จ.ระนอง

image

รมช.ก.อุตฯ พบปะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ คั่วมือ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องกาแฟ) จ.ระนอง

 

ระนอง : วันนี้ (30 มีนาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะลงพื้น

ที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น และพบปะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องกาแฟ) จังหวัดระนอง 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของวิสาหกิจชุมชน พร้อมชมการสาธิตการคั่วกาแฟสด (กาแฟก้อง) โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ เริ่มมีแนวคิดที่ชาวสวนเกษตรกรไม่ส่ามารถกำหนดราคาของผลผลิตของตนเองได้ จึงพยายามแปรรูปกาแฟพันธุ์โรบัสต้า โดยคั่วกาแฟด้วยมือและกรรมวิธีโบราณ "กระทะต่อกระทะ : Farm to Cup" โดยมุ่งมั่นจะพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนคนเพาะปลูกกาแฟในพื้นที่เพาะปลูกให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนคนเพาะปลูกกาแฟในพื้นที่ให้เข้มแข็ง เข้าคอนเซ็ปทำน้อยได้มาก Less is more

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11998 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น