01 เมษายน 2561 22:24

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.) ครั้งที่ 113-4/2561 จ.เชียงใหม่

image

วันนี้ (1 เมษายน 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.) โดยมีนายโกศล ใจรังษี ประธานกรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายพงศ์เทพ จารุอำพรพรรณ กรรมการ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งในการประชุมมีหัวข้อการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 112-3/2561 มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 สรุปผลการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม และพิจารณาร่างติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11726 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น