09 เมษายน 2561 19:58

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

image

วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 10.00 . นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายชัชพล อินทโฉม หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สอจ. ฉะเชิงเทรา นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สอจ. ปราจีนบุรี นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สอจ. จังหวัดระยอง นายเชาว์วัฒน์ วีรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สอจ. ลพบุรี นายวีระ นันทเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สอจ. สิงห์บุรี เป็นคณะทำงาน และมีนางลมัย ทองเรือง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุม ห้องประชุม อก 2 ชั้น 3 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 โดยการประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานของอุตสาหกรรมจังหวัด : กระบวนงานการอนุญาตประกอบกิจ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11828 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น