19 เมษายน 2561 12:11

รมช.ก.อุตฯ ลงพื้นที่สุราษฏร์ธานีพบปะ รับฟังความคิดเห็นกลุ่มเกษตรแปรรูปในพื้นที่ อ.นาสาร ตามโครงการ ปั้นนักธุรกิจอุตฯเกษตรแปรรูปไทยตามแนวประชารัฐ

image

วันนี้ (19 เมษายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะหารือ ติดตาม รับฟังประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะกับกลุ่มเกษตรแปรรูปในโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ภายใต้ชื่อกลุ่ม "IYha เงาะอบแห้ง ชาผลไม้"  อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมพบปะเกษตรกร กว่า 200 ราย โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร  วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายจารุพันธุ์  จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านาสาร และนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

กลุ่ม "IYha เงาะอบแห้ง ชาผลไม้"  อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ริเริ่มการแปรรูปเงาะที่มีผลผลิตล้นตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบเงาะอบแห้ง ชาเงาะ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน และออสเตรเลีย มียอดส่งออกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งนับได้ว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านนาสาร เป็นตัวอย่างของกลุ่มนักธุรกิจเกษตรแปรรูปของไทย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12023 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น