20 เมษายน 2561 14:18

ก.อุตฯ ดึงบิ๊กเอกชน จับคู่พัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชน

image

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561/จ.สระบุรี นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี หารือร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบการพี่ใหญ่ (big brother) ของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และคณะที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (civ 4.0) รวมทั้ง นายมานะ พุทธิโชติ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 เพื่อชี้แจงโครงการเศรษฐกิจฐานราก (local economy) ของ กระทรวงอุตสาหกรรม แก่โรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งจะเข้าไปช่วยส่งเสริม ทั้งแหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มเกษตรแปรรูปในพื้นที่ โดยดำเนินงานด้วยความสมัครใจและสอดคล้องกับนโยบาย csr ของภาคเอกชน รวมทั้งความต้องการของชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจฯ ได้สำรวจเส้นทางเดินทาง วัดเขาแก้ว วัดต้นตาล ท่าน้ำศักดิ์สิทธ์ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล พิพิธภัณฑ์เรือ ศูนย์วัฒนธรรมไทยวน และศูนย์โอทอปพุแค สระบุรี  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) พร้อมคณะ ที่มีกำหนดจะลงพื้นที่ จ.สระบุรี ช่วงปลายเดือนนี้

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12091 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น