20 เมษายน 2561 14:32

รมช.ก.อุตฯ ลงพื้นที่สุราษฏร์ธานีพบปะ รับฟังความคิดเห็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกาะพะงัน

image

วันนี้ (20 เมษายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะหารือ ติดตาม รับฟังประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวเกาะพะงัน ผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจฯ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร  วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายจารุพันธุ์  จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน และนายวาสินธุ์ โชติช่วง ประธานวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน และรองประธานวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวเกาะพะงันให้การต้อนรับ

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวเกาะพะงัน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน จะให้สมาชิกทุกคนทำตามขั้นตอนการผลิตเหมือนกันตั้งแต่การปลูกมะพร้าวไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรต่างๆ 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำแนะนำให้เรื่องของการตลาด โดยอาศัยจุดเด่นเชิงพื้นที่ เพิ่มเรื่องราว ที่มาของวัตถุดิบให้มีความน่าสนใจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12041 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น