21 เมษายน 2561 01:17

รมช.สมชายฯ บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายภาครัฐกับการพัฒนากลุ่ม SMEs เกษตร พร้อมเป็นสักขีพยานมอบสินเชื่อของ ธพว.ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เกษตรในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ฯ

image

วันนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 15.30 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายภาครัฐกับการพัฒนากลุ่ม SMEs เกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากและความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ" พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งๆ ( ธพว.) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เกษตรในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ราย วงเงิน7.8 ล้านบาท 

โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร  วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า "เกษตรกรเกษตรแปรรูป ต้องรู้จักวัตถุดิบของตนเองเป็นอย่างดี เด่นเรื่องการแปรรูป การบริหารจัดการ การตลาด" ต้องบริหารจัดการให้ได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด นอกจากนี้รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้สนับสนุนเกษตรแปรรูปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การจัดตั้งศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11878 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น