24 เมษายน 2561 10:09

“อุตตม” ขอความร่วมมือเอกชน ร่วมกันปฎิรูปอุตสาหกรรมไทย

image

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายรัฐในการส่งเสริมภาคเอกชน ในงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริติ์

โดยนายอุตตม ระบุว่า โอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม แต่ขีดความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ ซึ่งควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังขับเคลื่อน และเดินหน้าอย่างเต็มที่ และมุ่งไปที่การพัฒนาฐานรากมากขึ้น ซึ่งการสร้างโอกาสใหม่ๆนั้น ต้องร่วมมือกันจากหลายๆฝ่าย จึงอยากมาขอความร่วมมือกับทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ร่วมมือกันผลักดัน ในการปฎิรูปภาคอุตสาหกรรม เพราะต้องเริ่มกันวันนี้ หากภาคอุตสาหกรรมไทยไม่โต หรือโตไม่ทันประเทศอื่นๆ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาจจะแก้ไขยากขึ้นไปอีก

ทั้งนี้แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นระบบและครบวงจร หลายๆ มาตรการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และในช่วง 2 สัปดาห์นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะนำยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมอาหาร เข้าเพื่อให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12057 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น