24 เมษายน 2561 10:43

อก. เร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่

image

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่งหารือ สศช. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตดำเนินการได้ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่  

 

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการร่วมกันภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 ตามลำดับขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560  ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีความเห็นให้ปรับปรุงรายละเอียดบางประการในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

 

“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มิได้นิ่งนอนใจ จะร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีและผู้ประกอบการเหมืองแร่ เร่งดำเนินการหารือทำความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการนำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็ว เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุประทานบัตรสามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบการของภาคเอกชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านขณะนี้” นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

 

23 เมษายน 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12223 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น