สั่งพิมพ์หน้านี้
24 เมษายน 2561 12:22

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือและแก้ไขปัญหาของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

image

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือและแก้ไขปัญหาของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ โดยมีนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี นายอำเภอจอมบึง ศูนย์ดำรงธรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

 นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจภายในบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อตัววัดวิเคราะห์ จำนวนรวม 9 ตัวอย่าง ซึ่งจะนำผลที่ได้ไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12082 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น