24 เมษายน 2561 12:22

ก.อุตฯ เร่งพัฒนาระบบ GIS เป็นเครื่องมือช่วยหาพื้นที่ลงทุน ให้ 5 อุตสาหกรรมนำร่อง พร้อมเปิดใช้งานสิงหาคมนี้

image

 วันนี้ (24 เม.ย. 61) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ และนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าการสร้างเครื่องมือการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ประสบผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทั้งในรูปแบบของแผนที่และฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของนักลงทุน และสามารถสืบค้นข้อมูลของอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ เช่น ศักยภาพของพื้นที่ในการลงทุน การขนส่ง ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ความเหมาะสมในการลงทุนโดยนำร่อง 5 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2.อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 4.อุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ และ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ทั้งนี้นอกจากจะให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว ยังมีการใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น (Application) ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง และคาดว่าระบบทั้งหมดจะเริ่มเปิดใช้ได้ในเดือนสิงหาคมนี้

------------------------------------

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12034 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น