24 เมษายน 2561 17:47

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.) ครั้งที่ 114-5/2561

image

วันนี้ (24 เมษายน 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.) ประกอบด้วยนายโกศล ใจรังษี ประธานกรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายพงศ์เทพ จารุอำพรพรรณ กรรมการ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม 

ในการประชุมดังกล่าว  ได้รับทราบผลการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และพิจารณาร่างติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11898 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น