29 เมษายน 2561 19:57

รมช.อุตฯ จับมือ ผู้ว่าฯสระบุรี ชูชุมชนบ้านต้นตาล ขีดเส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีไท-ยวน ช้อปปิ้งศูนย์โอทอปครบวงจร

image

วันนี้ (29 เมษายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านต้นตาล ตลาดต้าน้ำโบราณต้นตาล และกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับ 8 อุตสาหกรรมจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

 

 

สำหรับโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village :CIV) นั้น เป็นโครงการหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชนมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการบริหารโดยชุมชน เป็นการสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้นภายในชุมชน 

 

 

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม โรงเรียน OTOP (OTOP Academy) ศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์ พุแค สระบุรี ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11898 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น