01 พฤษภาคม 2561 18:52

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัด

image

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอภิปรายชี้แจงนโยบายภาครัฐในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน และนายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก บรรยายถึงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการยกระดับการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) และมีผู้แทนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บรรยายเรื่องระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11909 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น