02 พฤษภาคม 2561 13:31

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.) ครั้งที่ 114-5/2561

image

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นายโกศล ใจรังษี ประธานกรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายพงศ์เทพ จารุอำพรพรรณ กรรมการ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13 โครงการย่อย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 9 โครงการย่อย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 3 โครงการย่อย และมีการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รวมถึงได้พิจารณาแผนการตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11885 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น