02 พฤษภาคม 2561 13:31

เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2018 "เปลี่ยนเพื่อปรับ...ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

image

 วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2018 (Thailand Industry Expo 2018 Exhibitor Meeting) พร้อมเสวนา Thailand Industry Expo กับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเสวนา นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

 การจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "CHANGE to SHIFT" เปลี่ยนเพื่อปรับ...ยกระดับอุตสาหกรรมไทย  

 ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อการยกระดับและก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยงานดังกล่าวจะเป็นเวทีในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการยกระดับอุตสาหกรรมทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยงเนื่องกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ 

 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 ส่วน ดังนี้ 

 1. งานประชุมสัมมนาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย หรือ Thailand Global Industry Outlook 2018 โดยกลุ่มผู้นำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 2. นิทรรศการ AGRO-INNO SHIFT ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำสมัย จากกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยงานนิทรรศการจะเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ 

 3. นิทรรศการ MANUFACTURE-INNO SHIFT โดยเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัลและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 

 4. นิทรรศการ SERVICE-INNO SHIFT โดยเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 5. งานแสดงสินค้าและบริการ Thailand Industry Premium Outlet 2018 คัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบไทยทั่วประเทศมาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12239 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น